Onsdag:

A: Snatch @ tempo

B: 3-stopp Snatch


Lördag:

A: 5 x 2 min Metcons.
På 2 minuter skall utövaren göra 10 stycken Clean Deadlift på en utmanande
vikt (tänk mellan 80-85% av 1RM Clean).
Resterande tid gör de utfallssteg med 2 KB:s @ AHAP fram och tillbaka i salen tills tiden gått ut.
Vila 2 min – Repetera.
B: EMOM 16 minuter.
M1: 10 Axelpressar @65-75% av 1RM
M2: 10 strikta Pullups (Nyttja band vid behov)
M3: 10 vertikala jämfotahopp (så högt och kraftfullt som möjligt)
M4: Vila
C: Vid tid över, instruktörens val av mage/bålövning!