Onsdag:
1.) Komplex: Squat Clean + 3 front squats + Split jerk
2.) Komplex: Tall Clean + 2 Hang Clean + Split Jerk

Lördag:

A: E2M 24 min:

Min 0-2: 5 Squat clean @ över 65% av 1RM

Min 2-4: 10 Snatch Deadlift @ AHAP (anpassa vid behov vikterna under tiden som ni får vila)

B: På 15 minuter, bygg upp till ett så tungt komplex som möjligt av: 3 Sots press + 5 Overhead squats

C: Vid tid över, Coachens val av Coreövning!