Onsdag:

A: Tall clean

B: Hang clean

C: Clean


Lördag:

A: 5×3.3.3 Back Squat  @ AHAP (minst 70% 1RM)
Vila 10s mellan cluster-reps och 2min mellan set.

B: 12-10-8-6-4-2 reps av:

Thruster @ 85% 1RM Press
Viktade strikta PU @ 30-50% 1RM alternativt Bandade strikta PU