Onsdag:

1.) Hang Clean

2.) Hang Clean + Clean and Jerk


Lördag:

A1: 3 set x 10 rep Back squat @ 50-60% av 1 RM
Vila 60 sekunder
A2: 3 set x 5/5 Bulgarian Split Squat @ AHAP
Vila 2 minuter

B: EMOM 12 min: 1 snatch + 1 Hang Snatch + 1 OHS.

C: 3 varv av: Max tid L-Hang direkt följt av max tid Hollow position
Vila 60 sekunder mellan omgångar.