Onsdag:

A: Front squat

B: Push Jerk

C: Split Jerk


Lördag:

A: Bygg på 15 minuter upp till ett tungt komplex av:

Power Clean + Jerk (Anyhow) + back squat + Jerk bakom nacke

B: EMOM 16 minuter:

Min 1: 6 Pressar

Min 2: 6 Good Mornings

Snarlika vikter borde kunna användas till båda övningarna.

C: Coachens val av core.