Onsdag: 

1.) Komplex: Hang Clean + Front Squat + Split Jerk

2.) Komplex: Tall Clean + Hang Clean + Front Squat + Split Jerk


 Lördag: 

A: 3 set av Maxrep Back Squat @ kroppsvikt. Vila 2-3 minuter mellan set beroende på behov av vila.

B: EMOM 12 minuter:

2 Thrusters + 2 Split Jerk

C: AMRAP 10 minuter:

5 Strikta Pullups

5 strikta T2B alt. raka benlyft

5 Wall Climbs