MÅNDAG:
A: EMOM 15min: 3 HPC
B: I par, AMRAP 15min:
10m Dumbbell push bear crawl 2×22,5/15kg
8/8 STOH m 1 hantel
12 Kcal AB
*Vartannat varv
https://www.youtube.com/watch?v=PggSsnWz8oI
Syfte/Noteringar:
A: Teknikträning PC
B: Grinder (Tung metcon)
TISDAG:
A: EMOM 16min:
m1: 20-30 Shoulder taps/ 20-30s handstående
m2: Max reps ringdips/fasta dips/Boxdips
m3: Max reps rep-pu/repdrag
m4: Vila
B: EMOM 12min:
m1: 10-20 Amrhävningar
m2: 8-15 Burpee-DL m hantlar UTAN ARMHÄVN!
m3: 6-10 Hang squat clean m hantlar
(KB kan också användas, Rx=2×22,5/15kg)
Syfte/Noteringar:
A: Gymnastikstyrka
B: Medellång metcon
ONSDAG:
A: E3M 12min: 4 Sumo box squat @ AHAP
B: E2M 18min:
1: 8 DL m dött stopp @ AHAP
2: 16 Alternerande utfallssteg bakåt m 2KB i FR
3: 20-40s Viktad jägarvila
Syfte/Noteringar:
Styrkedag!
TORSDAG:
I par, AMRAP 40min:
80 DL m 2KB @32/24kg
120 Kcal Rodd
120m FW
80 Boxhopp över boxen
* Dela hur ni vill
Syfte/Noteringar:
Lång aerob metcon
FREDAG:
A: EMOM 16min:
m1: 20-30 Shoulder taps/ 20-30s handstående
m2: Max reps ringdips/fasta dips/Boxdips
m3: Max reps rep-pu/repdrag
m4: Vila
B: For time: (TC 15min)
50-100 Burpee-boxhopp över boxen
*E90S: 5-10 T2B
Syfte/Noteringar:
A: Gymnastikstyrka
B: Medellång metcon
LÖRDAG:
A: E90S 21min: PS + OHS + SnBal
B: AMRAP 7min:
4 Squat cleans @ 70% 1RM alt. TUNGT!
6 STOH
8 C2B/PU/Bandade PU
Syfte/Noteringar:
A: Teknikträning snatch
B: Kortare metcon med tygre- och tekniskt svåra inslag
SÖNDAG:
A: E3M 12min: 4 DL m dött stopp @ AHAP
B: E2M 18min:
1: 8 BS @ AHAP
2: 10/10 TUNGA enarmssvingar
3: 20-40s Viktad jägarvila
Syfte/Noteringar:
Styrkedag!